SK EN CZ

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná SNAS na viacero noriem systémov manažérstva a autorizovaná osoba a notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok in vitro v zmysle európskych nariadení.

Spoločensky zodpovedný podnik 3EC International a.... 12. 08. 2022

Spoločnosť 3EC International a.s. bola za ekonomické výsledky v roku 2020 vyhodnotená ako spoločensky zodpovedný podnik.

3EC International a.s. získalo autorizáciu a notif... 03. 05. 2022

3EC International a.s. získalo autorizáciu a notifikáciu podľa IVDR

VŠETKY NOVINKY
Naša spoločnosť, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj, realizovala dopytovo-orientovaný projekt s názvom: „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“
operačný program bratislavský kraj