SK EN CZ

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná SNAS na viacero noriem systémov manažérstva a autorizovaná osoba a notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok in vitro v zmysle európskych nariadení.

Uplatňovanie požiadaviek IVDR namiesto zodpovedajú... 06. 10. 2022

Počas IVDD a/ alebo QMS-MD auditu výrobcu, na ktorého sa vzťahuje článok 110 ods. 3 IVDR, audítorský tím musí overiť zhodu zdravotníckej pomôcky...

Spoločensky zodpovedný podnik 3EC International a.... 12. 08. 2022

Spoločnosť 3EC International a.s. bola za ekonomické výsledky v roku 2020 vyhodnotená ako spoločensky zodpovedný podnik.

VŠETKY NOVINKY
Naša spoločnosť, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj, realizovala dopytovo-orientovaný projekt s názvom: „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“
operačný program bratislavský kraj