SK EN CZ

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná SNAS na viacero noriem systémov manažérstva a autorizovaná osoba a notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok in vitro v zmysle európskych direktív.

3EC International a.s. absolvovalo posúdenie na mi... 14. 08. 2019

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 3EC International a.s. v rámci žiadosti o autorizáciu a notifikáciu podľa nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych...

3EC International a.s. podalo žiadosť o autorizáci... 05. 10. 2018

Na základe početných otázok klientov a potencionálnych klientov si Vám dovoľujeme oznámiť, že 3EC International a.s. podalo žiadosť o autorizáciu a...

VŠETKY NOVINKY
Naša spoločnosť, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj, realizovala dopytovo-orientovaný projekt s názvom: „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“
operačný program bratislavský kraj