SK EN CZ

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná SNAS na viacero noriem systémov manažérstva a autorizovaná osoba a notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok in vitro v zmysle európskych direktív.

3EC International a.s. získalo autorizáciu a notif... 17. 09. 2020

3EC International a.s. získalo autorizáciu a notifikáciu podľa MDR

Informácia o aktuálnom stave autorizácie a notifik... 10. 08. 2020

Vzhľadom na nepravdivé informácie šírené na českom trhu si dovoľujeme našich klientov a záujemcov o posúdenie zhody podľa Nariadenia (EÚ) 2017/745...

VŠETKY NOVINKY
Naša spoločnosť, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj, realizovala dopytovo-orientovaný projekt s názvom: „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“
operačný program bratislavský kraj