Posúdenie zhody podľa IVDD

Sme autorizovaná osoba č. SKTC-113 a notifikovaná osoba č. 2265 na:

  • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro v platnom znení.

Pre lepší prehľad o tom, ako prebieha proces certifikácie výrobkov, si môžete pozrieť nasledovnú schému: Schéma posudzovania zhody IVD ZP v NO2265

V prípade záujmu o naše služby v oblasti produktovej certifikácie Vás prosíme o zaslanie vyplneného súboru "Podklady pre cenovú ponuku" na mailovú adresu info@3ec.sk 


Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, budeme radi, ak nás budete kontaktovať.

Potvrdenie, že sme oprávnení na výkon posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v súlade s uvedenou smernicou a v akom rozsahu, si môžete pozrieť na stránke NANDO.

Najdôležitejším aspektom našej práce je nestranné a objektívne posúdenie dôkazov. Preto, v snahe vyhnúť sa konfliktu záujmov, zaviazali sme sa dodržiavať a presadzovať Politiku nezávislosti a nestrannosti, ktorá prezentuje náš záväzok a najlepší úmysel.