Falzifikáty certifikátov a dokumentov

Nižšie uvedené dokumenty a certifikáty neboli vydané certifikačným a notifikovaným orgánom 3EC International a.s. a sú teda považované za falzifikáty:


Pre overenie platnosti nami vydaných certifikátov a dokumentov, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: eva.rydlova@3ec.sk.

Informácia o zneužití obchodného mena 3EC International

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 9.4.2021 vznikol bez nášho vedomia nový neznámy subjekt - 3EC International Certification, Ltd. v New Delhi v Indii (Registration No. 379811, the Corporate Identification No. CIN U74999DL2021PTC379811, adresa: House No. 2761, Gali Ram Roop Landmark Subzi Mandi, Delhi, 110008 India), ktorý vzbudzuje mylný a zavádzajúci dojem prepojenia s našou certifikačnou spoločnosťou 3EC International a.s., 3EC International, s.r.o. (Česká republika) ako aj s NB 2265 3EC International a.s., pričom týmto  konaním predstavuje pre nás, ako aj pre regulovaný trh certifikačných spoločností  významné riziko. Toto riziko spočíva najmä v prípadnom neodbornom posudzovaní neoprávneným subjektom pri posudzovaní MDR a IVDR pomôcok, čím môže byť nebezpečne ohrozený ľudský život a zdravie.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zobrali na vedomie túto skutočnosť, ako aj, aby ste nás informovali v prípade získania akýchkoľvek informácii ohľadom poškodzovania nášho dobrého mena, či prípadne iných aktivít, ktoré by sa mohli dotýkať nekalej súťaže voči našej spoločnosti. V prípade, že my zistíme nelegálne kroky zo strany 3EC International Certification, Ltd. India, podnikneme príslušné právne kroky na našu ochranu.

Číslo dokumentu                                                        Názov spoločnost

 

EC Certificate No. 2019-MDD/QS-033               JSC "MediStars", China

EC Design-Ex. Cert. No. 2020-MDD/DE-025     Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China

EC Certificate No. 2020-MDD/QS-008               Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-032               Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd., India

Označenie produktov značkou CE2265             Refimax S.A.S, Colombia (produkt Bariatrix)

Označenie produktov značkou CE2265             SURGI EDGE (India), India

EC Certificate No. 2019-MDD/QS-008               Shanghai Boli Biotechnology Co., Ltd, China

EC Certificate No. 2020-MDD/QS-107               International Company for Medical Necessities (I.CO), Egypt

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-044               Neznáma spoločnosť (TwAc, TwAc 2.0, TwAc 3.0 dermal fillers with PDRN)

Annex to EC Cert. 2017-MDD/QS-044               Neznáma spoločnosť (TwAc, TwAc 2.0, TwAc 3.0 dermal fillers with PDRN)

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-030               Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd., India

EC Certificate No. 2019-MDD/QS-008               SHANDONG NUOBAIKANG BIOTECHNOLOGY Co., Ltd, China

EC Certificate No. 2018-MDD/QS-012               Medical Technology Transfer and Services Co., Ltd., Vietnam

EC Certificate No. 2019-MDD/QS-001               KRAZ S.R.O., Česká republika

Annex to EC CERTIFICATE                                   KRAZ S.R.O., Česká reublika

ISO Certificate No. M-0417-A/18                        KRAZ S.R.O., Česká republika

ISO Certificate No. M-0211/18                            Ecotex Business Ventures, Malaysia

ISO Certificate No. M-0176/11                            UZMAN CERRAHI ALETLER

Final Protocol No. 32/2016                                  Plenum Tech Pvt. Ltd., India

EC CERTIFICATE No. 2011-MDD-021                  Plenum Tech Pvt. Ltd., India

EC CERTIFICATE No. 2011-MDD-032                  SURGI EDGE (India), India

CERTIFICATE No. 2013-IVD-018                          Tianjin YIYE Biotechnology Co., Ltd., China

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-010                Sharma Surgical & Engg. Pvt. Ltd, India

Certificate No. 2015-IVD-113                               Hangzhou Safecare Biotech Co., Ltd., China

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-201                Sharma Surgical & Engg. Pvt. Ltd, India

Certificate No. 2015-IVD-113                               Hangzhou Safecare Biotech Co., Ltd., China

ISO Certificate No. Q-0328/13                             FABER GROUP s.r.o., Slovenská republika

EC Certificate No. 2010-IVD-0016                      ChangChun GRF Diagnostic Co., Ltd., China

Označenie produktov značkou CE2265             EASYFOR MEDICAL DEVICE S.R.L., Taliansko

EC Certificate No. 2015-MDD/QS-009               Remi Electrotechnik Ltd., India

EC Certificate No. 2015-MDD/QS-010               Remi Electrotechnik Ltd., India

ISO Certificate No. M-0290/13                            HEMA DIAGNOSTICS SYSTEMS, India

EC Certificate No. 2013-MDD/QS-021               MISUGIGAL Co., Ltd., Kórea

WEB stránka spoločnosti                                     COMMIC INTERNATIONAL LTD, Spojené kráľovstvo

EC Certificate No. 2022-IVD/QS-007                   Innovation Biotech (Beijing) Co., Ltd. (invbio.com)