Certifikačné značky

Každá certifikačná značka je dostupná v dvoch grafických vyhotoveniach - kruhovom a obdĺžnikovom. Pre svoje účely môžete s ohľadom na grafickú povahu svojich propagačných materiálov použiť ktorúkoľvek z týchto rovnocenných variantov.

Pre podrobnejšie informácie a vysvetlenie spôsobov použitia certifikačných značiek si prezrite Politiku použitia certifikačnej značky 3EC.

Značky sú v komprimovanom balíku (formát ZIP) a okrem formátu JPG obsahuje tento balík značku v grafických formátoch CorelDraw 11 (CDR), Adobe Illustrator 7 (AI) a Encapsulated Postscript (EPS). V prípade potreby iného formátu prípadne iných špeciálnych požiadaviek, kontaktujte prosím našu kanceláriu.

Certifikačné značky na stiahnutie