SK EN CZ

Naše široké portfólio služieb

3EC International poskytuje široké portfólio služieb v oblastiach QHSE a posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok kvalifikovanými audítormi s viac ako 20-ročnými skúsenosťami. Naše služby možno rozdeliť do nasledovných kategórií:

Vyjadrenie spokojnosti

Ak ste využili naše služby, veľmi by sme ocenili, keby ste nám ich pomohli zlepšovať. Stačí, ak nám zašlete vyplnený Dotazník spokojnosti. Vaše pripomienky a komentáre budú starostlivo preskúmané a dúfame, že napomôžu k identifikácii našich slabých miest a príležitostí na neustále zlepšovanie. Za Vašu asistenciu Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

 

V prípade, že by ste chceli vyjadriť nespokojnosť s našimi službami, so službami nami certifikovaného klienta, resp. chcete podať voči rozhodnutiu nášho certifikačného orgánu odvolanie, prosíme pošlite svoje námietky na adresu 3EC International a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava.

Tu si môžete stiahnuť podrobný postup vybavovania odvolaní a sťažností.