Naše osvedčenia

Rozsah našej akreditácie si môžete overiť na stránke SNAS, a tu si môžete pozrieť všetky naše platné osvedčenia, ktoré nám tento akreditačný orgán vydal:

ISO 9001 - Systém manažérstva kvality
Osvedčenie SNAS

ISO 13485 - Systém manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky
Osvedčenie SNAS  

ISO 14001 - Systém environmentálneho manažérstva
Osvedčenie SNAS

OHSAS 18001, ISO 45001 - Systém manažérstva BOZP
Osvedčenie SNAS

ISO 37001 - Systém manažérstva proti úplatkárstvu
Osvedčenie SNAS

ISO/IEC 17065 - Certifikácia zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro
Osvedčenie SNAS