... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Sme pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná na viacero noriem systémov manažérstva a širokú škálu priemyselných kódov.

Rozsah našej akreditácie môžete nájsť na stránke SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) a tu si môžete pozrieť všetky naše platné Osvedčenia. 


Zároveň sme autorizovaná osoba č. SKTC-113 a notifikovaná osoba č. 2265 na:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach v platnom znení,
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro v platnom znení.

Najdôležitejším aspektom našej práce je nestranné a objektívne posúdenie dôkazov. Preto, v snahe vyhnúť sa konfliktu záujmov, sme sa zaviazali dodržiavať a presadzovať Politiku nestrannosti, ktorá prezentuje náš záväzok a najlepší úmysel.

Naše služby
Certifikácia

systémov manažérstva podľa všetkých významných noriem, ako ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 50001, ISO 22000, HACCP a ďalšie podľa Vašich požiadaviek.

Produktová certifikácia

v zmysle európskych smerníc poskytne Vašim zákazníkom záruku spoľahlivých výrobkov v oblasti zdravotníckych pomôcok.

Zákazníkom

vieme poskytnúť výkon povinného zákonného energetického auditu v zmysle požiadaviek Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naši autorizovaní energetickí audítori s dlhoročnými skúsenosťami Vám vedia navrhnúť nákladovo efektívne možnosti úspory energie. 

Školiace aktivity

pre manažment firiem, interných a externých audítorov, špecialistov a ďalších pracovníkov, prispejú k Vášmu neustálemu profesijnému rozvoju.

Kvalitu poskytovaných služieb zabezpečujeme vysokou odbornosťou našich audítorov, ktorí spĺňajú najvyššie kvalifikačné kritériá. Viac ako 20-ročné skúsenosti vo výkone auditov a školiacich činností dávajú záruku maximálnej pridanej hodnoty pre našich klientov. Možnosť výkonu auditov, inšpekčných a školiacich činností v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, ale aj českom jazyku je samozrejmosťou.