Spoločensky zodpovedný podnik 3EC International a.s.

Spoločnosť 3EC International a.s. bola za ekonomické výsledky v roku 2019 vyhodnotená ako spoločensky zodpovedný podnik.

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. vyvinula hodnotiaci model zameraný na hospodárske dopady a perspektívu stability činnosti komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Z celkového počtu 292 209 hodnotených subjektov vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 3,33% podnikov, medzi nimi aj naša spoločnosť, ktorej bol udelený titul Spoločensky Zodpovedný Podnik.

Archív