NOVÁ NORMA ISO 45001:2018

Od marca 2018 je zverejnená norma ISO 45001:2018, ktorá nahrádza doteraz platnú OHSAS 18001:2007Momentálne prebieha trojročné prechodné obdobie na preklopenie systému manažérstva. Toto obdobie, počas ktorého sú v platnosti obe normy, končí 12.03.2021. Po tomto dátume budú všetky certifikáty vydané podľa normy OHSAS 18001:2007 neplatné. Organizácie používajúce OHSAS 18001:2007 by mali počas prechodného obdobia prispôsobiť svoj systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požiadavkám ISO 45001:2018 a absolvovať UPGRADE na novú normu počas plánovaného auditu.

 

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať našu kanceláriu.

Archív