Informácia o zneužití obchodného mena 3EC International

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 9.4.2021 vznikol bez nášho vedomia nový neznámy subjekt - 3EC International Certification, Ltd. v New Delhi v Indii (Registration No. 379811, the Corporate Identification No. CIN U74999DL2021PTC379811, adresa: House No. 2761, Gali Ram Roop Landmark Subzi Mandi, Delhi, 110008 India), ktorý vzbudzuje mylný a zavádzajúci dojem prepojenia s našou certifikačnou spoločnosťou 3EC International a.s., 3EC International, s.r.o. (Česká republika) ako aj s NB 2265 3EC International a.s., pričom týmto  konaním predstavuje pre nás, ako aj pre regulovaný trh certifikačných spoločností  významné riziko. Toto riziko spočíva najmä v prípadnom neodbornom posudzovaní neoprávneným subjektom pri posudzovaní MDR a IVDR pomôcok, čím môže byť nebezpečne ohrozený ľudský život a zdravie.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zobrali na vedomie túto skutočnosť, ako aj, aby ste nás informovali v prípade získania akýchkoľvek informácii ohľadom poškodzovania nášho dobrého mena, či prípadne iných aktivít, ktoré by sa mohli dotýkať nekalej súťaže voči našej spoločnosti. V prípade, že my zistíme nelegálne kroky zo strany 3EC International Certification, Ltd. India, podnikneme príslušné právne kroky na našu ochranu. 

Archív