Cena SSK za mimoriadny prínos k rozvoju kvality

Slovenská spoločnosť pre kvalitu v snahe vyjadriť poctu a ocenenie práce výnimočných osobností pôsobiacich v oblasti kvality udeľuje Cenu SSK za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku a Cenu za rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti kvality. Cena je najvyšším individuálnym ocenením jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku.

Ing. Katarína Tomin Srdošová, PhD., generálna riaditeľka 3EC International a.s. prevzala Cenu SSK za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na 26. medzinárodnej konferencii pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality s mottom: "Prekročenie ďalšej hranice s kvalitou".

 

 

Archív