3EC International a.s. získalo autorizáciu a notifikáciu podľa IVDR

Dovoľujeme si Vás informovať, že proces autorizácie a notifikácie 3EC International a.s. podľa Nariadenia (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro bol ukončený zverejnením notifikácie v databáze NANDO vedenej Európskou komisiou. Aktuálny rozsah autorizácie a notifikácie podľa Nariadenia (EÚ) 2017/746 si môžete pozrieť tu:

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=317359&version_no=3

 

V najbližšom čase aktualizujeme našu webstránku o informácie venované Nariadeniu (EÚ) 2017/746 spolu so všetkými formulármi a ostatnými povinne zverejňovanými informáciami pre záujemcov o posúdenie zhody podľa nového nariadenia.

Archív