3EC International a.s. podalo žiadosť o autorizáciu a notifikáciu podľa nariadenia (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (IVDR)

Na základe početných otázok klientov a potencionálnych klientov si Vám dovoľujeme oznámiť, že 3EC International a.s. podalo žiadosť o autorizáciu a notifikáciu podľa nariadenia (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (IVDR). Proces autorizácie a notifikácie bol spustený, o ukončení procesu budete informovaní prostredníctvom databázy NANDO.

Archív