3EC International a.s. je akreditované na normu EN ISO 13485:2016

Od 30.11.2017 môže 3EC International a.s. udeľovať akreditované certifikáty podľa novej revízie normy EN ISO 13485:2016.

Tu nájdete platné osvedčenie a rozsah akreditácie pre jednotlivé technické oblasti je popísaný v Prílohe k osvedčeniu.

Archív