3EC International a.s. absolvovalo posúdenie na mieste podľa nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR)

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 3EC International a.s. v rámci žiadosti o autorizáciu a notifikáciu podľa nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR) absolvovalo v prvom júnovom týždni 2019 posúdenie na mieste Spoločnou skupinou pre posúdenie a Orgánom zodpovedným za notifikované osoby podľa článku 39 ods. 4 MDR. Proces autorizácie a notifikácie úspešne napreduje a v súčasnosti sa dá predpokladať jeho ukončenie pred dátumom účinnosti MDR v máji 2020.

Archív