3EC International a.s.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
+421 (0)2 5831 8343
info@3ec.sk
IČO: 36 789 003
IČ DPH: SK2022390073
Katarína TOMIN SRDOŠOVÁ
Riaditeľ NO2265
Predseda predstavenstva
+421 (0)918 377 003
katarina.srdosova@3ec.sk
Miriam SRDOŠOVÁ
Ekonomický a personálny riaditeľ
Člen predstavenstva
+421 (0)907 729 913
miriam.srdosova@3ec.sk
Ján SLÚKA
Manažér pre MDR
+421 (0)918 805 788
jan.sluka@3ec.sk
Janka ŠEPELÁKOVÁ
Manažér pre IVDR
Projektový manažér
+421 (0)918 555 771
janka.sepelakova@3ec.sk
Zuzana MASLÍKOVÁ
Zástupca manažéra kvality
Projektový manažér
+421 (0)905 520 598
zuzana.maslikova@3ec.sk
Juraj ŠALGOVIČ
Manažér pre klinické hodnotenia MDR/IVDR
Projektový manažér
+421 (0)918 697 760
juraj.salgovic@3ec.sk
Jana ČERNÁ
Office manažér
+421 (0)907 890 488
jana.cerna@3ec.sk
Eva RÝDLOVÁ
Back Office & Client Support, Overenie platnosti certifikátov
+421 (0)915 228 189
eva.rydlova@3ec.sk
3EC International, s.r.o.
Hornoměcholupská 518/68
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká republika
+420 267 199 926
Fax: +420 267 199 930
info@3ec.cz
IČO: 284 41 231
IČ DPH: CZ 28441231