Trainings

Naše vzdelávacie aktivity sa snažíme neustále zlepšovať, a pokiaľ možno, dávame si ich kvalitu overiť tretej nezávislej strane. Disponujeme akreditáciami od IRCA a Ministerstva školstva SR.


Využite naše služby v oblastiach:

  • kvality
  • životného prostredia
  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • bezpečnosti potravín
  • rizík
  • metód a nástrojov zlepšovania procesov
  • automobilového a leteckého priemyslu
  • zdravotníckych pomôcok a zariadení

Ak sa rozhodnete pre iný typ služby, alebo budete mať akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.


Viac informácií o kurze nájdete v našom pláne školení a kurzov na rok 2019.

Download files
Send us a message