Posúdenie zhody podľa IVDD

Sme autorizovaná osoba č. SKTC-113 a notifikovaná osoba č. 2265 na:

  • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro v platnom znení.

Pre lepší prehľad o tom, ako prebieha proces certifikácie výrobkov, si môžete pozrieť nasledovnú schému: Schéma posudzovania zhody IVD ZP v NO2265

V prípade záujmu o naše služby v oblasti produktovej certifikácie Vás prosíme o zaslanie vyplneného súboru "Podklady pre cenovú ponuku" prostredníctvom kontaktného formulára.


Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, budeme radi, ak nás budete kontaktovať.

Potvrdenie, že sme oprávnení na výkon posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v súlade s uvedenou smernicou a v akom rozsahu, si môžete pozrieť na stránke NANDO.

Najdôležitejším aspektom našej práce je nestranné a objektívne posúdenie dôkazov. Preto, v snahe vyhnúť sa konfliktu záujmov, zaviazali sme sa dodržiavať a presadzovať Politiku nezávislosti a nestrannosti, ktorá prezentuje náš záväzok a najlepší úmysel.

Kontaktujte nás