Energetický audit

Poskytujeme vypracovanie energetického auditu v zmysle požiadaviek Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Veľké podniky s viac ako 250 zamestnancami, ktorých ročný obrat presahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 miliónov EUR sú povinné do 05. decembra 2015 vypracovať tento energetický audit.

Veľké podniky musia energetický audit realizovať každé štyri roky alebo ho vypracovať v rámci certifikovaného systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 alebo systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011. Spoločnosť s certifikovaným systémom manažérstva má počas doby trvania certifikácie povinnosť vypracovať energetický audit iba raz.

Meranie energií

Meranie energií je systematický postup na získanie dostatočného množstva informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.

Viac o nami ponúkaných službách v oblasti merania energií sa dozviete v tejto prezentácii: Ultrazvuk v prediktívnej údržbe.


O tom, že naši audítori sú spôsobilí vykonávať meranie energií svedčia nasledovné osvedčenia:


Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, budeme radi, ak nás budete kontaktovať.

Súbory na stiahnutie
Kontaktujte nás