Falzifikáty certifikátov a dokumentov

Nižšie uvedené dokumenty a certifikáty neboli vydané certifikačným a notifikovaným orgánom 3EC International a.s. a sú teda považované za falzifikáty:


Pre overenie platnosti nami vydaných certifikátov a dokumentov, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: andrea.dinicova@3ec.sk.

Informácia o zneužití obchodného mena 3EC International

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 9.4.2021 vznikol bez nášho vedomia nový neznámy subjekt - 3EC International Certification, Ltd. v New Delhi v Indii (Registration No. 379811, the Corporate Identification No. CIN U74999DL2021PTC379811, adresa: House No. 2761, Gali Ram Roop Landmark Subzi Mandi, Delhi, 110008 India), ktorý vzbudzuje mylný a zavádzajúci dojem prepojenia s našou certifikačnou spoločnosťou 3EC International a.s., 3EC International, s.r.o. (Česká republika) ako aj s NB 2265 3EC International a.s., pričom týmto  konaním predstavuje pre nás, ako aj pre regulovaný trh certifikačných spoločností  významné riziko. Toto riziko spočíva najmä v prípadnom neodbornom posudzovaní neoprávneným subjektom pri posudzovaní MDR a IVDR pomôcok, čím môže byť nebezpečne ohrozený ľudský život a zdravie.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zobrali na vedomie túto skutočnosť, ako aj, aby ste nás informovali v prípade získania akýchkoľvek informácii ohľadom poškodzovania nášho dobrého mena, či prípadne iných aktivít, ktoré by sa mohli dotýkať nekalej súťaže voči našej spoločnosti. V prípade, že my zistíme nelegálne kroky zo strany 3EC International Certification, Ltd. India, podnikneme príslušné právne kroky na našu ochranu.

Číslo dokumentu                                                        Názov spoločnost

 

Označenie produktov značkou CE2265             SURGI EDGE (India), India

EC Certificate No. 2019-MDD/QS-008               Shanghai Boli Biotechnology Co., Ltd, China

EC Certificate No. 2020-MDD/QS-107               International Company for Medical Necessities (I.CO), Egypt

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-044               Neznáma spoločnosť (TwAc, TwAc 2.0, TwAc 3.0 dermal fillers with PDRN)

Annex to EC Cert. 2017-MDD/QS-044               Neznáma spoločnosť (TwAc, TwAc 2.0, TwAc 3.0 dermal fillers with PDRN)

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-030               Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd., India

EC Certificate No. 2019-MDD/QS-008               SHANDONG NUOBAIKANG BIOTECHNOLOGY Co., Ltd, China

EC Certificate No. 2018-MDD/QS-012               Medical Technology Transfer and Services Co., Ltd., Vietnam

EC Certificate No. 2019-MDD/QS-001               KRAZ S.R.O., Česká republika

Annex to EC CERTIFICATE                                   KRAZ S.R.O., Česká reublika

ISO Certificate No. M-0417-A/18                        KRAZ S.R.O., Česká republika

ISO Certificate No. M-0211/18                            Ecotex Business Ventures, Malaysia

ISO Certificate No. M-0176/11                            UZMAN CERRAHI ALETLER

Final Protocol No. 32/2016                                  Plenum Tech Pvt. Ltd., India

EC CERTIFICATE No. 2011-MDD-021                 Plenum Tech Pvt. Ltd., India

EC CERTIFICATE No. 2011-MDD-032                  SURGI EDGE (India), India

CERTIFICATE No. 2013-IVD-018                          Tianjin YIYE Biotechnology Co., Ltd., China

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-010                Sharma Surgical & Engg. Pvt. Ltd, India

Certificate No. 2015-IVD-113                               Hangzhou Safecare Biotech Co., Ltd., China

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-201                Sharma Surgical & Engg. Pvt. Ltd, India

Certificate No. 2015-IVD-113                               Hangzhou Safecare Biotech Co., Ltd., China

ISO Certificate No. Q-0328/13                             FABER GROUP s.r.o., Slovenská republika

EC Certificate No. 2010-IVD-0016                      ChangChun GRF Diagnostic Co., Ltd., China

Označenie produktov značkou CE2265             EASYFOR MEDICAL DEVICE S.R.L., Taliansko

EC Certificate No. 2015-MDD/QS-009               Remi Electrotechnik Ltd., India

EC Certificate No. 2015-MDD/QS-010               Remi Electrotechnik Ltd., India

ISO Certificate No. M-0290/13                            HEMA DIAGNOSTICS SYSTEMS, India

EC Certificate No. 2013-MDD/QS-021               MISUGIGAL Co., Ltd., Kórea

WEB stránka spoločnosti                                     COMMIC INTERNATIONAL LTD, Spojené kráľovstvo

EC Certificate No. 2017-MDD/QS-032               Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd., India

Kontaktujte nás