3EC International a.s.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
+421 (0)2 5831 8343
info@3ec.sk
IČO: 36 789 003
IČ DPH: SK2022390073
Katarína TOMIN SRDOŠOVÁ
Riaditeľ NO2265
Predseda predstavenstva
+421 (0)918 377 003
katarina.srdosova@3ec.sk
Ľubor LYSÁK
Zástupca riaditeľa NO 2265, Právnik a Projektový manažér
+421 (0)918 555 771
lubor.lysak@3ec.sk
Miriam SRDOŠOVÁ
Ekonomický a personálny riaditeľ
Člen predstavenstva
+421 (0)907 729 913
miriam.srdosova@3ec.sk
Dagmar SNOHOVÁ
Certifikačný manažér pre systémovú certifikáciu
+421 (0)918 377 001
dagmar.snohova@3ec.sk
Mariana ZUBÁKOVÁ
Vedúci audítor
+421 (0)918 911 946
mariana.zubakova@3ec.sk
Mark TOMIN
MD/IVD MD technický expert a Vedúci audítor, Manažér Kvality
+421 (0)907 600 105
mark.tomin@3ec.sk
Ján SLÚKA
Manažér pre produktovú certifikáciu, MD/IVD MD Technický expert a Vedúci audítor
+421 (0)918 805 788
jan.sluka@3ec.sk
Eva DEÁKOVÁ
MD/IVD MD technický expert a Audítor v zácviku
Projektový manažér
+421 (0)918 377 002
eva.deakova@3ec.sk
Peter PÓNYA
MD/IVD MD technický expert a Vedúci audítor
+421 (0)917 712 137
peter.ponya@3ec.sk
Natália ACHIMSKÁ
MD/IVD MD technický expert a Vedúci audítor
+421 (0)905 972 524
natalia.achimska@3ec.sk
Juraj ŠALGOVIČ
Projektový manažér
+421 (0)918 697 760
juraj.salgovic@3ec.sk
Zuzana MASLÍKOVÁ
Projektový manažér
+421 (0)905 520 598
zuzana.maslikova@3ec.sk
Irenej POLÁČEK
TFR/MD technický expert a Audítor
+421 (0)905 479 373
irenej.polacek@3ec.sk
Slavomír DAMIN
TFR/MD technický expert a Audítor v zácviku
+421 (0)918 394 918
slavomir.damin@3ec.sk
Katarína MOJŽIŠOVÁ
Office manažér
+421 (0)917 989 450
katarina.mojzisova@3ec.sk
Andrea DINIČOVÁ
Back Office & Client Support
+421 (0)918 661 626
andrea.dinicova@3ec.sk
3EC International, s.r.o.
Hornoměcholupská 518/68
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká republika
+420 267 199 926
Fax: +420 267 199 930
info@3ec.cz
IČO: 284 41 231
IČ DPH: CZ 28441231
Pošlite nám správu